Αλλαγή γλώσσας
Ακύρωση [esc]

Τα παιχνίδια σας
θα πάνε μακριά

Δεν απαιτείται προσαρμογή (porting)

Το Steam Deck εκτελεί το SteamOS 3.0 και χάρη στο Proton, η δομή σας πιθανότατα θα λειτουργήσει ως έχει. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να δοκιμάσετε το παιχνίδι σας, να κάνετε το παιχνίδι σας ακόμα καλύτερο στο Deck ή για να ζητήσετε ένα κιτ ανάπτυξης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Steamworks.

Πραγματικό παιχνίδι που εκτελείται σε πρωτότυπο υλισμικό.

Αποκτήστε το Deck!

Οι αποστολές για το Steam Deck αρχίζουν τον Δεκέμβριο του 2021.