Đổi ngôn ngữ
Hủy [esc]

Tin tức & Cập nhật

21 Thg09, 2023

Steam Deck Beta Client Update: September 21st

18 Thg09, 2023

Steam Deck Beta Client Update: September 18th

15 Thg09, 2023

Xem trước HĐH Steam Deck 3.5

15 Thg09, 2023

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 15/9

12 Thg09, 2023

Cập nhật phần mềm Steam cho Deck - 12/9

Thử vọc Deck nào!

Steam Deck đang được giao đi.