Đổi ngôn ngữ
Hủy [esc]

Tin tức & Cập nhật

16 Thg07, 2024

Cập nhật phần mềm Steam cho Deck - 16/07

16 Thg07, 2024

Steam Deck Beta Client Update: July 16th

10 Thg07, 2024

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 10/07

2 Thg07, 2024

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 02/07

28 Thg06, 2024

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 28/06

Thử vọc Deck nào!

Steam Deck đang được giao đi.