Đổi ngôn ngữ
Hủy [esc]

Tin tức & Cập nhật

5 Thg10, 2022

Steam Deck Client Update and SteamOS 3.3.2

5 Thg10, 2022

Steam Deck Client Beta Update: Just a couple of things

4 Thg10, 2022

Steam Deck Client Beta Update: External display settings and more

4 Thg10, 2022

Steam Deck OS Beta Update: RDR2 fix + improved external display detection

3 Thg10, 2022

Steam Deck Client Beta Update: Boot videos, external resolutions, and more

Thử vọc Deck nào!

Steam Deck đang được giao đi.