Đổi ngôn ngữ
Hủy [esc]

Tin tức & Cập nhật

19 Thg04, 2024

SteamOS 3.5.18 Preview: Old Enough to Vote

17 Thg04, 2024

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 16/04

10 Thg04, 2024

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 10/04

29 Thg03, 2024

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 28/03

27 Thg03, 2024

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 27/03

Thử vọc Deck nào!

Steam Deck đang được giao đi.