Đổi ngôn ngữ
Hủy [esc]

Tin tức & Cập nhật

26 Thg05, 2022

Steam Deck Client and SteamOS Update: Remote Play Together and SteamOS 3.2

26 Thg05, 2022

Cập nhật SteamOS 3.2

23 Thg05, 2022

Steam Deck Client Update: Two small fixes

23 Thg05, 2022

Linh kiện Steam Deck và hướng dẫn sửa chữa hiện đã có trên iFixit.com

20 Thg05, 2022

Steam Deck Client Update: Fix-it Friday

Thử vọc Deck nào!

Steam Deck đang được giao đi.