Đổi ngôn ngữ
Hủy [esc]

Tin tức & Cập nhật

1 Thg06, 2023

Steam Deck Beta Client Update: June 1st

31 Thg05, 2023

Steam Deck OS Stable Update 3.4.8: May 31st

31 Thg05, 2023

Steam Deck Beta Client Update: May 31st

30 Thg05, 2023

Steam Deck Beta Client Update: May 30th

25 Thg05, 2023

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 25/5

Thử vọc Deck nào!

Steam Deck đang được giao đi.