Đổi ngôn ngữ
Hủy [esc]

Tin tức & Cập nhật

24 Thg01, 2023

Steam Deck Beta Client Update: January 24th

23 Thg01, 2023

Steam Deck Client Beta: January 23rd

19 Thg01, 2023

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 19/1

16 Thg01, 2023

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 16/1

12 Thg01, 2023

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 12/1

Thử vọc Deck nào!

Steam Deck đang được giao đi.