Đổi ngôn ngữ
Hủy [esc]

Tin tức & Cập nhật

29 Thg09, 2023

Steam Deck Client Hotfix: September 29

25 Thg09, 2023

Steam Deck Beta Client Update: September 25th

21 Thg09, 2023

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 21/9

18 Thg09, 2023

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 18/9

15 Thg09, 2023

Xem trước HĐH Steam Deck 3.5

Thử vọc Deck nào!

Steam Deck đang được giao đi.