Đổi ngôn ngữ
Hủy [esc]

Tin tức & Cập nhật

22 Thg02, 2024

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 22/02

20 Thg02, 2024

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 20/02

16 Thg02, 2024

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 16/02

14 Thg02, 2024

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 14/02

13 Thg02, 2024

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 13/02

Thử vọc Deck nào!

Steam Deck đang được giao đi.