เปลี่ยนภาษา
ยกเลิก [esc]

ข่าวสารและอัปเดต

28 มิ.ย. 2024

อัปเดตไคลเอนต์ Steam Deck: วันที่ 28 มิถุนายน

27 มิ.ย. 2024

อัปเดตไคลเอนต์ Steam Deck เบต้า: วันที่ 27 มิถุนายน

26 มิ.ย. 2024

SteamOS 3.6.8 เบต้า: อัปเดตสำหรับอัปเดตของคุณ

26 มิ.ย. 2024

อัปเดตไคลเอนต์ Steam Deck เบต้า: วันที่ 26 มิถุนายน

25 มิ.ย. 2024

SteamOS 3.6.7 ช่องตัวอย่าง: ปริภูมิสี

สั่งซื้อ Steam Deck ของคุณ!

Steam Deck เริ่มจัดส่งแล้ว